Fri, Aug 02, 2024 4:00 pm - Fri, Aug 02, 2024 8:00 pm EDT